Ořezy stromů

Zabýváme se i ořezem větví. Ořez se provádí z estetického hlediska, nebo kvůli ozdravení stromu nebo pokud větve zasahují do elektrického vedení nebo zástavby.

ŘEZ STROMŮ

slouží především pro zvýšení provozní bezpečnosti v okolí stromů. Často také provádíme řez stromů proto, abychom zvýšili jejich stabilitu, neboť tzv. redukční řez stromů slouží většinou právě k tomuto účelu. Do korun se dostáváme pomocí lanové techniky, aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita ošetření a nedocházelo k sekundárnímu poškození stromů. Pokud to situace vyžaduje, využíváme samozřejmě i pracovních plošin a jeřábů. Dbáme na co nejcitlivější přístup při odstraňování jednotlivých větví, aby byl zásah na stromech co nejméně patrný. Na druhou stranu hledáme vždy nejvhodnější řešení pro zajištění bezpečnosti lidí, jejich majetku a potřeb stromu.

 

VÝCHOVNÝ ŘEZ

se provádí u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Zpravidla to bývá do 10-15 let od vysazení ošetřovaného stromu. Slouží především pro účel zapěstování charakteristického tvaru koruny stromu. Případně přizpůsobení koruny stromu daným stanovištním podmínkám. Odstraňují se při něm suché či poškozené větve, větve dominantní a tlakové vidlice. Může se také upravit podchodová či podjezdová výška stromu.

 

ZDRAVOTNÍ ŘEZ

slouží k udržení přiměřeného zdravotního stavu stromu a zajištění jeho provozní bezpečnosti. Zdravotním řezem stromů se odstraňují především větve suché, mechanicky poškozené, zlomené, napadené houbovými chorobami či škůdci, navzájem se křížící, nevhodně postavené a pahýly. V menší míře je někdy možné provést i redukční řez tlakových vidlic. Zdravotní řez stromů se provádí především v době vegetace, kdy na něj dřeviny mohou nejlépe reagovat.

 

BEZPEČNOSTÍ ŘEZ

jedná se o minimalizaci zdravotního řezu s primárním účelem zajištění provozní bezpečnosti. Odstraňují se větve suché, mechanicky poškozené či zlomené.

 

REDUKČNÍ ŘEZ

je řezem zaměřeným na celkovou či jednostrannou redukci koruny stromu. Především jde o stromy poblíž domů, elektrického vedení či stromy nakloněné nebo s výrazně asymetrickou korunou. Správně provedený může v některých případech sloužit ke stabilizaci stromu. Jedná se ovšem o druh řezu, jenž strom obvykle poměrně hodně poškozuje, a měl by se proto provádět postupně a v co nejmenší míře.

 

SROVNÁVACÍ (KOMPARATIVNÍ) ŘEZ

jedná se o druh řezu, jenž upravuje poměr nadzemní a podzemní části stromu při jeho výsadbě na trvalé stanoviště. Tento řez se také používá při ošetření stromu v důsledku jeho poškození, ať už se jedná o poškození kořenového systému stromu nebo jeho koruny.

 

Ozvěte se nám. Rádi pomůžeme.