Údržba trávníků

Vertikutace trávníků

 

Vertikutace znamená prořezávání trávníku (z anglického vertical cut = svislý řez).

Používá se na odstranění zplstnatělých zbytků trávy, plevelů a mechů a zároveň na prořezání vrchní vrstvy půdy. Tím se zlepší příjem vzduchu, živin i vláhy a díky tomu probíhá hlubší a bohatší prokořenění trav. Zároveň dochází i k přesekání travních výběžků, čímž se podpoří tvorba nových výhonků a trávník se tak zmlazuje. Vertikutace omezuje i růst dvouděložných plevelů, zejména těch s listovými růžicemi.

Zdroj Wikipede

Pokud i pravidelně sečený a zavlažovaný trávník neprospívá , může být důvodem takového stavu právě vznik travní plsti. Takové prostředí totiž  prospívá zejména plísním a houbám, které trávu dusí a ve tím poškozují celý travní porost. Je to hlavně kvůli neprodyšnosti této vrstvy, která v trávě z posečených zbytků vzniká. Tím kořenový systém trav nemá dostatek vláhy a živin a proto trávník postupně odumírá. Receptem na tento problém je vertikutace.

Jak trávníku pomoci? Plstnatou vrstvu odstraníme s pomocí vertikutátorů (jednoúčelový stroj určený právě pro údržbu trávníku). Ty jednodušší jsou ruční, nebo vertikutátory motorové, principem jejich činnosti je rozrušení neprodyšné vrstva s pomocí nožů nebo drátků. Na rozdíl od sekaček ale vertikutátor s těmito nástroji pracuje vertikálně. Úkolem je plsť z trávníku vyčesat a přesekat trávní výběžky. Ve výsledku je tak podpořen růst nových trávních výhonků a zahuštění trávníku.

Stejně jako u ostatních činností, které pracují s rostlinami a přírodními cykly, ani v případě vertikutace nejde o mechanickou činnost. Platí zde řada pravidel.

  • V první řadě je důležité první vertikutaci neuspěchat, vhodná je až u trávníku starého minimálně tři roky, u mladšího trávníku totiž hrozí, že není dost zakořeněn že jej vertikutátor vytrhá. Před vertikutací je také třeba trávník sekačkou zkrátit na délku tři až čtyři centimetry. Důležité je i počasí – před vertikutaci by půda měla být vystavena teplotám nad 8 °C a měla by být dobře vyschlá. Optimální hloubka řezu je zpravidla do 3 mm, u divokých trávníků pak zhruba 5 mm. V každém případě nastavte hloubku řezu tak, aby se nože při zapnutém motoru dotýkaly země.
  • V případě, že trávník nebyl delší dobu vertikutován, je nutné vertikutátorem projekt v podélném i v příčném směru. A po vertikutaci je třeba počítat s určitým regeneračním režimem, vertikutaci je přitom lepší provádět vícekrát v rozmezí několika týdnů. Po vertikutaci je třeba odstranit uvolněné části trávníku, z nichž se jinak stane travní plsť, pak je třeba trávník zalít a holá místa dosít,  celou plochu pohnojit hnojivem s dlouhodobým účinkem.
  • Kromě pojmu vertikutace se mluví také o provzdušnění, jež lze na trávníku provádět samostatně s pomocí provzdušňovačů. Jsou to obdobná zařízení jako vertikutátory, místo nožů na prořezání trávníku ale používají dráty, které se do trávy zapichují a vytvářejí v něm otvory, kam pak mohou pronikat živiny a vzduch.

 

Zní to jednoduše, ale pozor!

Pokud není vertikutace provedena správně, dochází k narušení kořenového systému trávníku a tím mu spíše uškodíte. Proto pokud nemáte dostatek zkušeností pak doporučujeme nechat tuto činnost na odborníkovi.

 

Cena vertikuce od 1kč/m2

 

Sečení trávníků

Sečení trávníku je jeden ze základních postupů v péči o trávník. Nevhodně posečená plocha zanechá nejen nekvalitní estetický dojem, avšak může dojít i k poškození trávních jedinců a tím i k nenávratným změnám v trávním porostu.

Cena sečení trávníku od 0,80Kč/m2

 

 

Ozvěte se nám. Rádi pomůžeme.